Varför hyra personal?

Bemanningsbranschen tar över

Vi finns för att vi behövs. Inte bara vid kriser och problem utan i den dagliga verksamheten. Genom bemanning utökas kompetensen på ert företag och vi lär oss av varandra. Dessutom sparar ni tid då vårt jobb är att ta fram bra personal och presentera lämpliga kandidater till er. Vi jobbar med det som vi är experter på, medan ni kan fokusera på er kärnverksamhet och det ni är experter på.

Har någon blivit sjuk eller saknar ni en fungerande personalavdelning? Saknas specialistkompetens för ett specifikt uppdrag eller är behovet mer generellt? Vi har på senare tid fått förtroendet att ha hand om en hel avdelning eller funktion på olika företag. Vi koncentrerar oss på vårt uppdrag, kunden på sitt huvudområde.

Ibland behöver du personal under en kortare period, andra gånger är det långsiktiga relationer det handlar om. Vi kan hantera olika behov genom våra skickliga och noggranna medarbetare. Det gör att de kan fungera på alla nivåer i ditt företag.

I Sverige är bemanning vanligt. Över 120 000 personer jobbar på ett bemanningsföretag, vi har många av dem i vår styrka, vi växer hela tiden.

Vi lär oss ständigt, det måste vi göra, tack vare att våra kunder blir mer specialiserade och avancerade. Det hjälper oss att hjälpa er i alla situationer.

Det börjar med en dialog där era behov är i centrum. Vad kan vi hjälpa er med? Hur länge behövs vi? Relationen mellan oss och er är nyckeln till framgång. Tillsammans skapar vi lönsamma lösningar.

Med vår hjälp blir du som företagare mer flexibel och kan anställa efter det aktuella behovet med en handlingsfrihet och en snabbhet som försvinner i en vanlig anställningsprocess. Vi finns där när du behöver oss.

Våra anställda är motiverade och professionella, något annat vore otänkbart för oss.

Kontakta Monera när du behöver hjälp med personal – Vi bemannar alla stationer!