Varför hyra personal?

Bemanningsbranschen tar över

Vi finns för att vi behövs. Inte bara vid kriser och problem utan i den dagliga verksamheten. Genom bemanning ökar kompetensen och vi lär oss av varandra och får stora kontaktytor. Vissa delar kan vi bättre och är bättre rustade för. Det gör att ni kan fokusera på kärnverksamheten. Det tjänar man alltid på.

Har någon blivit sjuk eller saknar ni en fungerande personalavdelning? Saknas specialistkompetens för ett specifikt uppdrag eller är behovet mer generellt? Vi har på senare tid fått förtroendet att ha hand om en hel avdelning eller funktion på olika företag. Vi koncentrerar oss på vårt uppdrag, kunden på sitt huvudområde.

Ibland behöver du personal under en kortare period, andra gånger är det långsiktiga relationer det handlar om. Vi kan hantera olika behov genom våra skickliga och noggranna medarbetare. Det gör att de kan fungera på alla nivåer i ditt företag.

I Sverige är bemanning vanligt. Över 120 000 personer jobbar på ett bemanningsföretag, vi har många av dem i vår styrka, vi växer hela tiden.

Vi lär oss ständigt, det måste vi göra, tack vare att våra kunder blir mer specialiserade och avancerade. Det hjälper oss att hjälpa er i alla situationer.

Det börjar med en dialog där era behov är i centrum. Vad kan vi hjälpa er med? Och hur länge behövs vi? Och relationen mellan oss är nyckeln och viktigt, vi skapar lönsamma lösningar.

Bör ert företag ha en egen administrativ avdelning? Eller ska vi ta hand om den? Det blir effektivare och vi är ansvariga för er lönsamhet på samma sätt som ni är det. Vi kan sitta på plats i era lokaler genom insourcing, eller själva ordna med den saken. Det är upp till er.

Genom oss blir du som företagare mer flexibel och kan anställa behovsbaserat och med en handlingsfrihet och en snabbhet som försvinner i en vanlig anställningsprocess. Vi finns där när du behöver oss. Vår personal kan bli din, inga osäkra kort, ingen gambling. Professionella anställda.

Våra anställda är motiverade och professionella, något annat vore otänkbart för oss.

Hör av dig till Monera – Vi bemannar alla stationer